renovace nahrávek

Zvukové nahrávky provedené pomocí diktafonů a jiných odposlechových zařízení jsou nejběžnější formou získávání důkazů.

Bohužel ne vždy jejich kvalita umožňuje jasnou zřetelnost a porozumění mluvenému obsahu.

  

Analýza materiálu

Vyskytnou se situace, ve kterých jsou nahrávky pořízeny za obtížných zvukových podmínek v restauracích, na pracovištích, rušných ulicích apod. Dodaný zvukový materiál podrobíme důkladné fonetické expertíze s použitím analyzátorů zvukového spektra.

Analyzovaný materiál projde procesem odstranění šumu, kmitočtovým filtrem a korekcí k zesílení, očištění a zvýraznění lidského hovoru do popředí odposlechu. Výsledky expertízy ve zvukové formě předáme zákazníkovi v podobě krátkých vzorků (před a po zpracování).

Získáte také konečné nacenění zakázky. 

Ceník

Naše služby

První nezávazná konzultace 

zdarma
 Vstupní analýza a celkové nacenění  800 Kč